Luottamusmies muistuttaa

9.2.2018

Mitä laki sanoo ylitöistä ja vuoron vaihdoista

Ylitöihin ei ole pakko suostu

Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella.  

Työntekijä voi antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos se on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.

Työvuoroa ei tarvitse vaihtaa

Työvuoroluetteloa (työvuoroa) saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista.

Työvuoroihin liittyviä epäselvyyksiä?

Ole yhteydessä luottamusmieheen!