Luottamusmiesvaalit 2018 Hollolassa

1.11.2018

Oletko sinä Jytyn uusi luottamusmies Hollolassa?

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on valvoa virka- ja työehtosopimusten noudattamista, edistää työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiehen työ on hieno näköalapaikka, jossa on mahdollista vaikuttaa työpaikalla tapahtuviin asioihin ja olla työkavereiden tukena eri tilanteissa. Luottamusmies toimii kiinteässä yhteistyössä myös paikallisyhdistyksen sekä seudullisesti muiden luottamusmiesten kanssa. 

Vuoden 2018 vaaleissa valitaan pääluottamusmies ja varapääluottamusmies toimikaudeksi 1.1.2019- 31.12.2020.

Asetu ehdolle!

Ehdolle voi asettua Hollolan kunnan palveluksessa oleva Jytyläinen.

Toimita ehdokassuostumuslomake 16.11.2018 mennessä: armi.heikkinen@phhyky.fi tai Jyty Hollola ry / Armi Heikkinen, Terveystie 4, 15870 HOLLOLA.

Lisätietoja luottamusmiestoiminnasta kertoo mielellään nykyinen pääluottamusmies: Marita Minkkinen gsm 044 7801 307, marita.minkkinen@hollola.fi.

Katso myös Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus VII luku s. 127->

 

T. Vaalitoimikunta

Armi Heikkinen

Anneli Mäkelä

Pia Eskola